ทำประกันกับโรคมะเร็ง

ประกันเสริมจำเป็นไหม!!! คนส่วนใหญ่จะมองว่าแค่มีประกันหลักหรือประกันชีวิตก็เพียงพอแล้ว แต่การมีประกันชีวิตอาจจะคุ้มครองแค่การเสียชีวิตเท่านั้น การมีประกันเสริมจะช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายในช่วงเวลาการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น เจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล ป่วยเป็นโรคร้าย เช่น โรคมะเร็ง ซึ่งมันจะช่วยตอบโจทย์ในส่วนที่ขาดของประกันชีวิตได้